Regulamin pobytu mogą Państwo przeczytać tutaj.

Rezerwacji mo??na dokona? poprzez kontakt telefoniczny oraz przez nasz? stron? mulinoitaliano.pl. Rezerwacja jest wa??na po wp??aceniu uzgodnionego wcze??niej zaliczki. Wp??aty nale??y dokonywa? na nast?puj?cy numer konta:

93 1440 1055 0000 0000 1089 02 33
Krystyna Kohnke
ul. Ogrodowa 41
84-140 Jastarnia


Mulino Italiano
ul. Ogrodowa 41
tel.511-935-620

All rights reserved by mulinoitaliano.pl
Grafika i programowanie by Piotr Gadecki